GardenDrop Medi

640,00 kr

GardenDrop-krukorna kombinerar en elegant, modern – men ändå klassisk – siluett med en design som har växternas bästa behov i fokus. Inspirationen kommer från vattendroppen – källan till allt liv för oss och växterna vi älskar. Tillverkad för hand av högsta kvalitet av slitstarkt utomhustyg, GardenDrop är ett lättviktigt, okrossbart, inget krångel  vackert designobjekt gjord av trädgårdsmästare, för trädgårdsmästare.

Hemligheten bakom GardenDrops är att den erbjuder optimalt utrymme för rotning med den bredare basen och den eleganta, avsmalnande toppen. Formen är unik då det är omöjligt att skapa samma effekt med användning av klassiska, hårda material. GardenDrop förlitar sig på sina starka asiatiska influenser, men är ändå väldigt modern och kosmopolitisk i stilen.

En annan fördel är att den smala öppningen låter mindre vatten gå till spillo genom avdunstning än vad som händer med en vanlig kruka – något du  och dina växter kommer att uppskatta under vilken varm sommar som helst.

GardenDrop Medi är en medelstor kruka i GardenDrop-serien. Den är vattentät och gjord med små träds behov i åtanke – växter som du vill njuta av såväl utomhus som inomhus. Den erbjuder cirka 30 cm rotdjup, så ditt citrus-, oliv- eller fikonträd kommer att älska det. Nu kan du klä upp din altan, balkong eller uteplats med en kruka som alltid är lika vacker som växterna den kommer att ta hand om.

The GardenDrop pots combine an elegant, modern  – yet classic – silhouette with a design that has the plant’s best need in focus. The inspiration comes from the water drop – the source of all life for us and the plants we love. Made by hand out of the highest quality of durable outdoor fabric, the GardenDrop is a lightweight, unbreakable, no-fuss beautiful design object made by gardeners, for gardeners.

The secret behind the GardenDrops is that it offers optimum space for rooting with a wider base and elegant, narrowing top. The shape is unique as it is impossible to create the same effect with the use of classic, hard materials. The GardenDrop relies on its strong Asian influences, yet is very contemporary and cosmopolitan in style.

Another benefit is that the narrow opening lets less water go to waste through evaporation than what happens with an ordinary pot – something you and your plants will appreciate during any hot summer.

The GardenDrop Medi is the mid-size pot in the GardenDrop Series. It is waterproof and made with the needs of small trees in mind – plants that you want to enjoy outdoors as well as indoors. It offers about 30 cm of root depth, so your citrus, olive or fig tree will love it.  Now you can dress up your terrace, balcony, or patio with a pot that is ever as beautiful as the plants it will take care of.

4 i lager